Vi är öppna för våra gäster. Wir haben geöffnet für unsere Gäste.

Die Vorbereitungen für die Sommersaison laufen. Förberedelserna för sommarsäsongen har inletts.

Vad är nytt i april 2021. Was ist neu im April 2021.

Vi har många nya sittmöjligheter för gäster med fantastisk utsikt.

Wir haben viele neue Sitzmöglichkeiten mit herrlicher Aussicht für die Gäste.

Vi har nya sittplatser vid grillplatsen.

Wir haben neue Sitzmöglichkeiten an der Grillstelle.

Det finns en ny plats för fiskfiletering.

Es gibt eine neue Fischfiletierstelle.

2020

Vi önskar alla våra gäster god jul och ett gott nytt år.

Vi ser fram emot att träffas 2021.

 

Wir wünschen allen unseren Gästen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Wir freuen uns, euch 2021 begrüssen zu dürfen.

Vi har såld campingen och vill tacka alla gäster som vi  har haft i dem sista 9 år. Det var för oss fantastiska år med många trevliga gäster.Vi kommer att har den tiden alltid i våra minne. Från och med januari tar Remo Suter(Schweiz) över campingen. Oss finns 2021 kvar på campingen.

Wir haben den Campingplatz verkauft und wir wollen allen Gästen danken, die in den letzten 9 Jahren bei uns waren.Das waren fantastische Jahre mit netten Gästen. Wir werden diese Zeit immer in Erinnerung behalten. Von Januar 2021 übernimmt Remo Suter (Schweiz)den Platz. Wir sind 2021 noch auf dem Platz.

2017

Vi tackar alla våra gäster för en trevligt säsong! 🙂

Wir danken allen unseren Gsten für einen schöne Saison! 🙂

2015

Vi önskar alla våra gäster ett gott nytt år 2015

Underbar kväll med våra gäster från Solingen och lite fiskinvisning.

Herrlicher Abend mit unseren Gästen aus Solingen und kleiner Fischkunde.

 • En fin fångst, 2 gädda
  Ein schöner Fang, 2 Hechte

 • Lite anvisning.
  kleine Fischkunde.

 • Jockes hjälpte första gången.
  Jocke hat das erste mal geholfen.

 • nu skärs fisksteak.
  nun werden Fischsteaks geschnitten.

 • Snart klart.
  Bald fertig

 • Fisken är klart att grilla.
  Der Fisch ist fertig zum Grillen.

 • ...och nu på en vacker glöd.
  ... und nun auf eine schöne Glut.

 • Ser god ut.
  Sieht gut aus.

 • Pinnbröd
  Stockbrot

8/3 Pimpeltävling i lycksele på umeälven.

4/3-14 Första gästerna i årets / die ersten Gäste in diesem Jahr

5-9/3 Junior-SM Lycksele     www8.idrottonline.se/StockviksSF-Skidor